Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering (begrafenisverzekering) kent in wezen twee verzekeringsvormen. Een begrafenis of crematie verzekeren die een geldbedrag uitkeert (waarmee de begrafeniskosten of crematiekosten worden afgedekt), en een verzekering die geen geld uitkeert, maar de begrafenis of crematie regelt.

Uitvaartverzekering berkenen

Het overgrote deel van de Nederlanders is niet of onvoldoende verzekerd voor zijn of haar uitvaart. De nabestaanden weten nauwelijks volgens welke persoonlijke wensen de uitvaart moet plaatsvinden. Ze krijgen bovendien te maken met allerlei uitgaven om hun dierbare een waardig afscheid te geven.

Veelal wordt er gezegd “ik merk er toch niets meer van” en wordt er niet nadacht over hoe de nabestaanden uw uitvaart, in het kader van hun rouwverwerking, graag zouden willen zien.

Met een uitvaartverzekering beschermt u uw nabestaande voor de hoge kosten die een uitvaart met zich meebrengen. Kosten die ieder jaar weer met ca. 3% stijgen. De kosten van een crematie zijn op dit moment gemiddeld Euro 6.000. De kosten van een begrafenis bedragen al gauw Euro 10.000. Daarnaast is het van groot belang dat uw uitvaart volgens uw wensen verloopt.

Na uw overlijden is er niets vervelender als wanneer u dierbaren niet weten wat uw laatste wensen zijn. Wilt u begraven of gecremeerd worden? Vindt u een algemeen graf, waar u met vreemden komt te liggen, genoeg of wenst u een familiegraf. Dit zijn zo maar enkele punten die verstandig zijn om te bespreken.

Vroeger dacht men dat wanneer je een ‘basis-uitvaartverzekering’ had dat men dan voor alles was gedekt en dat er geen kosten meer achteraf kwamen. Dit is verleden tijd. Op uw polisblad staat vermeld welke kosten er gedekt worden. Heeft u daarnaast nog andere wensen dan kunt u zich aanvullend verzekeren. Te denken valt aan de kosten van; een eigen graf, grafsteen, koffietafel, bloemen, sleutelkamer. Maar ook wanneer u in een andere plaats begraven wenst te worden als uw woonplaats.

Uitvaartverzekering in kapitaal

Vele bankverzekeraars sluiten bij hun klanten uitvaartverzekeringen af in de vorm van een kapitaal. Voordeel is dat deze verzekeringen binnen een pakket van verzekeringen kunnen vallen en daarom met een bepaalde korting kunnen worden aangeboden.

Deze vorm van verzekeren biedt een grote mate van flexibiliteit. Het enige wat gebeurt is een uitkering in geld aan uw nabestaanden mocht u komen te overlijden. U kunt het vrijgekomen geld dus vrij besteden. Vele mensen zien dit als een voordeel echter na u overlijden dienen u nabestaanden alles zelf te gaan regelen. Echter in een periode van grote emoties ondervinden velen hier problemen mee. De steun die men vindt bij een natura-uitvaartverzorger ontbeert men en dient ingekocht te worden. Deze kosten kunnen aanzienlijk hoger zijn dan wanneer men een verzekering heeft bij een grote natura uitvaartverzekeraar.

Kenmerken Uitvaartverzekering in kapitaal.

. uitkering in geld
. zeer flexibele keuze in uitvaart
. nabestaanden zijn belast met het regelen van de uitvaart
. begeleiding, verzorging en nazorg dienen achteraf ingekocht te worden