Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering, meestal kortweg A.V.P. of WA verzekering genoemd, dekt de aansprakelijkheid van de particulier voor schade aan derden in nagenoeg alle privé-situaties. Ook voorzover deze voortvloeit uit het bezit van dieren of (andere) (on)roerende zaken.